Zvířecí poradna

Našli jste poraněné zvíře?

V případě nalezení poraněného zvířete nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle:

+420 725 240 122  Petr Procházka


Jak se zachovat při nálezu poraněných živočichů a opuštěných mláďat? 


Při nálezu zraněného zvířete nebo opuštěného mláděte, kontaktujte nejbližší záchrannou stanici.

Velmi často jde o akutní případy, kdy je třeba IHNED TELEFONICKY konzultovat další postup. 

Poraněné/ zraněné zvíře patří do rukou odborníků a jakékoliv otálení může mít pro nalezené zvíře fatální následky. 


CHCETE POMOCI NALEZENÉMU ZVÍŘETI? VOLEJTE ODBORNÍKŮM!

Každé zvíře je vždy  stresované z vlastního zranění, kontakt s člověkem ho také stresuje. 

Prosíme uvědomte si, že má bolesti, kdy nejspíš několik dní nepřijalo potravu a zvíře neví, že mu chcete pomoci, když se mohl setkat s jiným člověkem, který si dělal jen fotku na svůj profil, ale jinak ho nechal napospas.  

Zvíře skutečně nepozná, že mu chcete pomoci - bude se bránit!

 Ve strachu a pocitu ohrožení může způsobit nejen sobě další zranění, ale i svému zachránci.

Proto kontaktujte odborníky!


Najdete-li mládě, pak se přesvědčte, zda naši pomoc skutečně potřebuje, zda je opuštěné. 


V případě nejasností raději kontaktujte odborníka, který posoudí  zda naši pomoc skutečně potřebuje, zda je opuštěné nebo zda vyčkat a sledovat situaci nebo se podílet na záchranném zákroku.


Neodebírejte z přírody mláďata ptáků, zajíců, srnčí, jelení, daňků a mufloní zvěře, pokud nejsou prokazatelně osiřelá, zraněná nebo uvízlá.

Neberte jim zbytečně život, patří do přírody. 

 Život v kleci pro zbytečné odebrání  si nezaslouží a někdy hrozí i  usmrcení.

Uměle odchovaná mláďata se snažíme vypouštět zpět do volné přírody, ale ochočená nepatří do přírody, tato zvířata ztrácejí přirozenou plachost, a ve volné přírodě nemají šanci na přežití. 

Důležité upozornění:

Jestliže nevidíte zjevné poranění, může se jednat o nemocné zvíře. 

Může se jednat o chorobu přenosnou i na člověka!

Kontaktujte odborníky ihned, nečekejte, až jak se bude stav zvířete vyvíjet.